Jordning och potentialutjämning

[plightning]

Ledare CU, galv, RF, syrafast

Enkel- och flertrådiga ledare för olika miljöer.

Jordspett och jordplåtar

Rostfria och kopparbelagda stålspett med tillbehör. Jordplåtar av 99,9 % elektrolytkoppar med prefabricerad Cu-lina.

Jordpunkter

Jordpunkter för ingjutning i vägg, golv och tak.

Jordbockar och potentialutjämningsskenor

Jordbockar och potentialutjämningsskenor i olika storlekar, i förtennad/rödkoppar eller rostfritt med varierade hålbilder. Finns för både inomhus- och utomhusbruk.

Anslutningsklämmor

Anslutningsklämmor för olika typer av rundledare, flatband, jordspett och jordpunkter.

Inspektionsbrunnar

Inspektionsbrunnar och tillbehör för enkel kontroll av jordningsanläggning.

GEM

Jordförbättringsmassa för bättre jordtagsvärde i torr och stenig mark eller bergborrade hål.