Nyheter


Filtrera

Överspänningsskydd med integrerad försäkring


I applikationer där säkringen innan överspänningsskyddet är större än 250 A eller dess värde inte är känt i förväg kan överspänningsskydd med integrerad försäkring användas. Maxi VSF-serien ger dig en frihet att installera skyddet utan att dimensionera försäkring eller ta hänsyn till föreliggande skyddsmekanismer. 

Skydden är huvudsakligen konstruerade för trefas 230/400 V AC TN-C(-S), TN-S och även TT distributionsnät. De är anordnade som kombinerade överspänningsskydd med noll läckström, med internt termiskt/överströmsskydd och uppfyller kraven på högsta åskskyddsklass för byggnader med LPS I. Varje säkring är även individuellt kontrollerbar via felindikationsfönster eller potentialfri växlande kontakt, vilket ofta är ett krav i industriella miljöer.

Fördelar med Maxi VSF: 
• T1+T225kA/pol godkänt upp till Klass 1 Åskskydd 
• Inga läckströmmar 
• Pluggbart 
• Skyddet har signalkontakt för trasigt skydd, via potentialfri växlande kontakt 
• Varje säkring har individuell signalkontakt för trasig säkring så denna kan kontrolleras via potentialfri växlande kontakt. 
• För 230 / 400 V system


(Klicka på tabellen för en större version)

 

Vi på Mericon har lång erfarenhet av åskskydd och jordning. Du hittar alla våra produkter inom området här »


Åskskolan #4 - Åskskydd enligt sexpunktsplanen


Det finns ingen känd metod för att förhindra uppkomsten av blixtnedslag. Syftet med ett yttre åskskyddssystem är därför att kontrollera nedslag samt att fördela och utjämna den elektriska energin på ett sätt som förhindrar skador på människor och känslig utrustning.

Behovet av åskskydd bör bedömas i de tidiga stadierna av struktur- och byggnadsplaneringen.

På Mericon utgår vi ofta från den så kallade Sexpunktsplanen för att säkerställa åskskyddets funktion.

Sexpunktsplanen rymmer följande steg: 

1. Fånga in åskan
Fånga åsknedslaget till en föredragen punkt med hjälp av uppfångarsystem eller rutnät

2. Led ned åskan till jord
Leda energin ned till jord och utjämning via nedledarsystem

3. Fördela energin i jorden
Fördela energin i marken via ett jordtag med låg resistivitet och låg impedans

4. Potential och skyddsutjämning
Förbind alla ledande delar för att skapa ett ekvipotentiellt plan

5. Skydda inkommande kraft
Skydda utrustning från störningar och transienter på inkommande kraftledningar för att förhindra skador på utrustningen och/eller driftstopp

6. Skydda inkommande tele och data
Förhindra utrustningsskador och kostsamma driftstopp genom att skydda utrustningen från störningar och transienter på inkommande telekommunikation och signallinjer.

 

Vi på Mericon har lång erfarenhet av åskskydd och jordning. Du hittar alla våra produkter inom området här »


Åskskolan #3 - Hur skyddar vi oss mot åska?

 

Hur ska du göra för att begränsa riskerna vid åska?

För dig som vistas utomhus när åskvädret närmar sig är rådet enkelt. Sök dig inomhus och undvik vatten, kullar, öppna platser och närhet till höga objekt efter vägen.

Att ett blixtnedslag är den direkta orsaken till att ett hus börjar brinna är ovanligt. Det är betydligt vanligare att blixten, via el-, tele- och vattenledningar, vållar skador i husets elektronik och att branden uppstår i en skadad dator eller TV som fattar eld.

Ett komplett åskskydd består av ett yttre och invändigt skydd. Det yttre åskskyddets funktion är att fånga upp den elektriska energin från blixten, som under korta perioder kan uppgå till flera tusen ampere, och att avleda strömmen från byggnaden ner till marken. 

Den klassiska åsskyddet består av uppfångare, som ofta sitter på taket, ledare som leder blixtens laddning till jord samt jordledare som sprider och utjämnar laddningen i marken.

För det invändiga skyddet är ett enkelt , men ändå klokt, råd att dra ur kontakten när åskan går. Detta fungerar ibland men inte för fast installerade elapparater som t.ex kyl/frys, bastuaggregat och larm. Här krävs andra arrangemang.

Ett överspänningsskydd, eller transientskydd som det också  kallas, används för att skydda elektrisk utrustning från oönskade spänningstoppar. Genom att skydda känslig utrustning från överspänning minskar också risken för brand.

 

Vi på Mericon har lång erfarenhet av åskskydd och jordning. Du hittar alla våra produkter inom området här »


Åskskolan #2 - Är åskan farlig

Blixtens skarpa ljus och de högljudda knallarna gör att många känner obehag under ett åskväder. Men finns det egentligen anledning att vara rädd? 

Risken att träffas direkt av blixten är liten. I Sverige omkommer i genomsnitt mindre än en person per år som följd av blixtnedslag. Detta innebär inte att riskerna ska förringas.  Direkta blixtträffar kan orsaka svåra skador, i värsta fall med dödlig utgång. 

Utomhus slår blixten ofta ner i höga föremål som t.ex träd, skorstenar eller master. Att stå nära dessa föremål innebär att laddningen kan föras vidare eller att t.ex fallande träd kan leda till skada. På öppna platser, eller ute på vattnet, finns risk för att du själv är det högsta föremålet. Gå därför helst in i ett hus eller en bil när åskan är nära. 

Inomhus är risken som regel väsentligt mindre, i synnerhet om huset är åskskyddat. Blixtströmmen kan däremot ledas in i huset via el-, tele- och vattenledningar och vålla skador på t.ex TV-apparater, datorer och annat som är kopplat till el- och telenätet. Laddningarna kan också förorsaka brand vilket indirekt kan leda till sak- och personskador.

Byggnader och anläggningar kan variera mycket sett till krav och förutsättningar. Mericon hjälper till med projektering och design för alla typer av åskskyddssystem. Kontakta oss om du önskar förslag på en helhetslösning, har frågor kring projektering eller om du helt enkelt bara behöver bolla idéer.

 

Vi på Mericon har lång erfarenhet av åskskydd och jordning. Du hittar alla våra produkter inom området här »


Åskskolan #1 - Vad är åska?

Detta är första delen i Mericons åskskola. Och vi börjar från grunden - vad är egentligen åska?
Varje dag utbryter över 44 000 åskväder runt om i världen.
I vissa regioner kommer åskvädren ofta och orsakar stora problem i form av bränder och störningar på el och telefoni. På andra håll – däribland här i Sverige – drabbas vi lyckligtvis av åska mera sällan.

 

Men vad är då åska? Kort sammanfattat kan man säga att åska uppstår när varm och fuktig luft från marken stiger upp mot himlen och bildar moln. När den varma luften träffar på kall luft i atmosfären bildas laddningar i molnet. Spänningsskillnaderna mellan mark och moln, eller mellan molnets olika delar, skapar urladdningar i form av blixtar och åskknallar. 

Blixten vi ser kommer från luft som värmts upp av urladdningarna. När blixten är på väg ned i marken, i form av en förurladdning, lyser den inte så starkt. När den slagit ner i marken sker däremot en huvudurladdning och på vägen upp mot molnet kan vi tydligt urskilja ljuset i form av det karakteristiskt sicksackformade mönstret. 

Åskknallarna vi hör är egentligen elektriska ljud. I samband med att urladdningarna från molnet extremt snabbt värmer upp och expanderar luften uppkommer explosioner som vi uppfattar som knallar eller åskdunder. Eftersom ljuset färdas snabbare än ljudet ser vi blixten innan vi hör åskan. Tiden mellan blixt och knall blir på så vis ett sätt att kunna läsa av det egna avståndet till åskvädret. 

Vi på Mericon har lång erfarenhet av åskskydd och jordning. Du hittar alla våra produkter inom området här »


ABB och Mericon lanserar ett gemensamt koncept

Den senaste tiden har vi tillsammans med ABB jobbat för att utveckla ett för oss båda nytt affärsområde; kompakta strömskenor med brytarförsedda uttagsmöjligheter. Vi på Mericon har under många år levererat strömskenor och skenbryggor mot industrin för effektiv strömöverföring från en punkt till en annan. Vår nya satsning tillsammans med ABB gör att vi nu breddar vårt sortiment med strömskenor, och erbjuder nu helhetslösningar med strömskenor utrustade med brytarförsedda uttagslådor i en mängd olika storlekar och utformningar. Det gör att vi nu har ett starkt erbjudande till projekt för kommersiella fastigheter, datacentraler, sjukhus, hotell etcetera. Denna breddning av våra erbjudanden gör att både vi och ABB ser mycket fram emot att på ett bättre sätt erbjuda en helhet till våra kunder. 

De senaste veckorna har vi haft en kickoff med våra säljare. Vi har också varit ute på gemensamma kundbesök för att presentera konceptet. Och vi kan redan nu konstatera att vårt erbjudande bemöts mycket positivt. Har du ett projekt på gång eller har du  frågor kring konceptet? Hör gärna av dig till din lokala säljkontakt hos oss eller ABB. Du kan också mejla till info@mericon.se så guidar vi dig vidare till rätt kontakt.

 

Vi söker teknisk säljare

Teknisk säljare med placeringsort Norrköping eller Linköping. 

Vill du jobba i ett innovativt och nischat företag inom strömfördelning, åskskydd och jordning? Kom och var med på vår resa i en framtidsbransch med stora möjligheter. För att möta efterfrågan på våra produkter och tjänster behöver vi ytterligare en kollega. Vår marknad består av bland annat OEM-tillverkare, elinstallatörer, industrier, skåpsbyggare och konsulter som på ett eller annat sätt behöver våra kunskaper inom detta område. Vi är angelägna om att hålla en hög och jämn kvalitet på våra råd, rekommendationer, 3D-ritningar, riskanalyser, produkter och installationer. Vi vet också att våra kunder värdesätter snabba och korrekta svar, och leveranser just-in-time. 

Vi ser framför oss att du har en bakgrund inom el, kanske som säljare, elinstallatör, elingenjör eller något annat som gör att du stärker vårt lag. Vi tror också att du är en lösningsfokuserad, prestigelös, driven person som tycker om att göra affärer. Du är en fena på att skapa och vårda relationer, både internt och externt. Och det är viktigt, för i de medarbetarundersökningar vi genomför får vi väldigt höga värden på bland annat trivsel, engagemang och motivation – och så vill fortsätta ha det. I ditt nya lag finns drygt 20 fantastiska medarbetare som alla är nyfikna på vår nästa kollega. Din placeringsort blir i Norrköping eller Linköping.

Som teknisk säljare hos oss ansvarar du för en egen region, och i den blir du vår kundansvarige representant. Med dina kunskaper om våra produkter och tjänster sätter du dig in i kundens behov och utmaningar, tar fram konkurrenskraftiga lösningar, upprättar offerter och avtal samt blir kundens primära bollplank hos oss. Du umgås tätt med dina kunder, både vad gäller resor där övernattningar kommer att ingå, samt via telefon och digitala möten.

Berätta om vem du är, vad du har gjort hittills i din karriär och varför du söker dig till oss. Vi rekryterar löpande, så skicka din ansökan snarast till ansokan@mericon.se

Årets fototävling är avgjord

Årets fototävling är nu avgjord. Juryn har efter överläggningar utsett en vinnare. Även i år var det många bra bilder och filmer som kom in på temat åska. Det är ju som bekant inte helt enkelt att fånga en blixt, så att få till en riktigt bra bild kräver något alldeles extra. Trots att det kom in många bra tävlingsbidrag kom juryn fram till en klar vinnare. Det är Sami Rahkonen som är fotografen bakom det segrande bidraget. Juryn bestod av fotograf Jeanette Dahlström, Mats Liljegren Elkedjan, Tommy Ernerudh Länsförsäkringar och Per N Lekemark Mericon, och deras motivering lyder:

”Juryn tycker att Sami både har fångat det vilda och kraftfulla i åskan på himlen, och litenheten i huset i nederkant. En vacker bild som både är lågmäld och explosiv!”

Sami vinner ett installerat överspänningsskydd till sin bostad.

Varmt tack till alla som har tävlat och skickat in bidrag, och stort grattis Sami till en välförtjänt seger!


FleXbus on tour

I höst kommer det ett lysande tillfälle att bekanta sig med vår nya produkt FleXbus. Tillsammans med våra vänner på nVent kommer vi att turnera med en demotruck runt om i Sverige under veckorna 36–37. Då får du möjlighet att se mer av detta innovativa och högflexibla system för lågspänningsanslutningar. Du kommer också att se vad det är som ger så effektiva installationer jämfört med till exempel kabelförläggning. Vill du veta mer om FleXbus? Klicka här

 

Du kanske vill att vår septemberturné ska komma till just din ort? Hör av dig till Emil på 054–250 59 09 eller din säljare så pratar vi ihop oss om ett bra upplägg! 

Åskskyddsseminarie

Välkommen till ett seminarie med vår produktspecialist Christian Wennerstrand samt er lokalt ansvarige säljare

I det här seminariet får du fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska exempel inom åskskydd, jordning och potentialutjämning. Christian är även ledamot i SEK Svensk Elstandards tekniska kommitté 81 för åskskydd, så du får höra det senaste inom regeltillämpning och praxis. 

Scandic Sollentuna – Tisdag 13/9, 08:30–12:30 + lunch
Royal Star Älvsjö – Onsdag 14/9, 08:30–12:30 + lunch

Kviberg Park Göteborg – Onsdag 28/9, 08:00–12:00 + lunch
Kviberg Park Göteborg – Torsdag 29/9, 08:00–12:00 + lunch

Malmö Live – Tisdag 11/10, 08:00–12:00 + lunch
Malmö Live – Onsdag 12/10, 08:00–12:00 + lunch

Skellefteå Stadshotell – Tisdag 25/10, 08:00–12:00 + lunch
Skellefteå Stadshotell – Onsdag 26/10, 08:00–12:00 + lunch

Seminariet är kostnadsfritt, men om du anmäler dig och inte kommer debiterar vi 495 kr exkl moms. 
Vi står för förmiddagsfika, lunch och dokumentation. Välj det seminarietillfälle som passar dig. 

Varmt välkommen med din anmälan till seminarie@mericon.se