Nyheter


Filtrera

Seminarium / webbinarium

Nu är det dags igen! Vår produktspecialist Christian Wennerstrand ska digi-tala.

På våra seminarier fördjupar vi oss i ämnen inom jordning, strömfördelning och åskskydd. Vi vänder oss bland annat till el-installatörer, elektriker, byggherrar, besiktningsmedarbetare på försäkringsbolag och arkitekter. I våra seminarier kommer du både att få fördjupade teoretiska kunskaper och ta del av praktiska exempel.

Nästkommande webbinarieserie som heter "Förståelse och principer för åskskydd" är uppdelad på fyra delar.

Tisdag 8 september 10.00–11.00 - Grundläggande förutsättningar och riskanalys

Tisdag 15 september 10.00–11.00 - Yttre åskskydd av byggnader

Tisdag 22 september 10.00–11.00 - Jordning

Tisdag 29 september 10.00–11.00 - Transientskydd

Priset för hela serien är 1 750 kr exkl moms. (Vill du delta i enstaka webbinarier är kostnaden 495 kr per tillfälle.) Dokumentation och diplom ingår. Passa på att ta del av vår gedigna elfarenhet. Varmt välkommen med din anmälan till seminarie@mericon.se

Riskanalys fastighet

Hur säker är din fastighet när blixten slår ner?

I Sverige har vi uppemot 30 åskdagar per år. Under de dagarna sker cirka 100 000 blixtnedslag. Och varje blixtnedslag har potential att orsaka allt från skador på egendom som fastigheter och elektrisk utrustning till personskador och dödsfall.

Vi genomför kontinuerligt riskanalyser som ger kännedom om fastigheten har goda eller mindre goda förutsättningar att klara ett blixtnedslag. Med ett antal variabler som typ och storlek på byggnad, geografisk placering, antal ingående ledningar, antal personer i byggnaden med mera presenterar vi en riskanalys som antingen kan ge dig en bekräftelse på att fastigheten har ett fullgott skydd eller en beskrivning av vilka åtgärder som behöver tillsättas.

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar i skärningspunkten mellan spänning och säkerhet.

Sommar

Den här sommaren är det mycket som inte kommer att vara sig likt. Vi kommer säkert inte att resa på samma sätt som vi brukar och vi kommer nog inte att umgås så som vi är vana vid. Men det kommer en sommar och den kommer förhoppningsvis bli underbar på sitt sätt.

Vi har öppet hela sommaren. Så du kan maila din order på order@mericon.se och ringa oss på 054–250 59 00 som vanligt. Och du kan förstås handla i vår webbshop när det passar dig. Året runt, dygnet runt.

Hoppas att du får en alldeles fantastisk sommar!

Distributions- och övergångsblock


För att göra ditt liv som installatör enklare har vi tagit fram två kompletta serier med distributions- och övergångsblock. Bägge serierna är förtennade för koppar- eller aluminiumledare, halogenfria och är IP 20-klassade.

Distributionsblocken är en unik serie med enpoliga distributionsblock, totalt 21 olika varianter, varav tio nya block från 80 A – 1 250 A med en fördelning av exempelvis sex stycken 50 mm2 eller nio stycken 95 mm2. Anslutnings/fördelningsmöjligheter finns från 2,52 mm upp till 400 mm2 kabel samt Flexibar (förtennad kopparledare) upp till 10x50x1 och IBS/IBSB (strömflätor) upp till 240 mm2Läs mer

Övergångsblocken är en komplett serie med 28 olika block, varav åtta nya, från 105 A – 1 940 A. De är mycket kompakta och har en stor variation. Blocken finns för kabelanslutning av en till fyra parallella kablar upp till 300 mm2 samt av Flexibar upp till 10x80 mm och IBS/IBSB. Blocken ger stor flexibilitet och är enkla att anslutning till matande ledare. Det kompakta utförandet gör att det finns möjlighet för montage i mindre skåp. Den kompletta serien erbjuder flera anslutningsmöjligheter, till exempel tre och fyra parallella 300 mm2-kablar och är unika på marknaden. Läs mer

Isolerat åskskydd, ISOnV

Taket på dagens byggnader har i en allt ökande omfattning blivit hemvist för en mängd alltmer komplex elektrisk utrustning. Vi hittar antenner för telesystem, digital överföringsutrustning, ventilationshuvar, kylaggregat och så vidare. Ett tak är exponerat mot blixtnedslag, som kan skada utrustningen och orsaka eldsvådor – med mänskligt lidande, immateriella och ekonomiska skador som följd.

IEC:s åskskyddsstandarder tillhandahåller två metoder för åskskydd. Dels den traditionella integrerade varianten som till exempel Mericon system 2000, med förbindning av metallföremål för att minimera potentiella skillnader. Sedan finns metoden med ett isolerat system där åskskyddssystemet isoleras från strukturen och utrustningen, exempelvis Mericons nya ISOnV.

Vid uppsättning av ett traditionellt åskskydd får man ta hänsyn till att ledande föremål som exempelvis flaggstänger, kabelstegar och ventilationshuvar är sammanbundna med rutnät och uppfångare, vilket gör att det kan vara svårt att hålla nödvändigt separationsavstånd mellan åskskyddsledare och den känsliga elektriska utrustningen. Det innebär en risk för överslag av kraftiga strömmar förorsakade av blixtnedslag som når den känsliga utrustningen. Med andra ord; när utrustningen oundvikligen ligger nära blixtledarna är den traditionella praxisen att integrera utrustningsramarna, mast och kabelhölje till åskskyddssystemet. De utgör då en del av åskskyddssystemet, vilket kan leda till skador på utrustningen.

Alltså; vi har ett behov av åskskydd på ett tak där man oundvikligen måste hålla tillräckliga separationsavstånd utan att behöva tvingas utjämna genom sammanbindning och utan att det uppstår skador. Är det möjligt? Ja.

ISOnV-systemet är en skräddarsydd lösning på det problemet. Kärnan i systemet är åskledaren som är konstruerad med en högpresterande lösning för att förhindra gnistbildning även vid så höga spänningar som uppstår vid ett blixtnedslag. Isolerade nedledare, med halvledande isolering, är en väl beprövad metod sedan flera decennier och har bevisat sin tillförlitlighet på tusentals byggnader.

ISOnV-systemet består av två olika varianter av isolerade ledare; ISOnV–50, som motsvarar 500 mm separationsavstånd och ISOnV–70, med ett separationsavstånd motsvarande 700 mm.

ISOnV-ledarna har utformats specifikt och testat enligt IEC TS 62561–8 för användning i isolerade åskskydd som beskrivs i IEC 62305.

Färsk katalog - Strömfördelningskomponenter

Vill du veta mer om våra produkter så finns vår katalog ”Strömfördelningskomponenter” att tillgå. Den är fullmatad med produkter som exempelvis

  • IBS / IBSB Strömflätor 
  • Flexibar
  • Kopparskenor
  • Skruvförband
  • Verktyg
  • Överspänningsskydd

Vill du ha ditt eget ex av katalogen, så hör av dig till info@mericon.se skickar vi dig ett ex. Vill hellre läsa den digitalt finns den för nedladdning här.