[pservice]

Anpassade lösningar

Vår konstruktionsavdelning har under åren varit anlitade i en stor mängd projekt med de mest varierande förutsättningar och utmaningar. Vi konstruktörer började vår resa inom Mericon i vår verkstad, vilket naturligtvis har bidragit till en bred kompetens och ger oss ett helhetstänk med en utpräglad ”ax till limpa-förståelse”.

Vill du har vår synpunkt på en utmaning du har framför dig eller få en second opinion på ett befintlig projekt står vi gärna till tjänst.

Ritningar

Visst kan det låta lite klyschigt, men faktum är att vi älskar att hitta möjligheter i problem, och lösningar där andra kör fast. Vi har både kompetensen och attityden som krävs för att lösa uppgifter utan att fastna i formaliteter. Ger du oss en handritning på en servett så fixar vi det. Annars jobbar vi gärna med STEP- och DWG-filer. Om det behövs printar vi 3D-komponenter, för att med det som prototyp visa hur ett system mest optimalt kan byggas.

Vi har egen kompetens vad gäller konstruktioner och hållbara lösningar inom el-mekanik. Vi har också rejäl erfarenhet av konceptutveckling, där designen varit en avgörande framgångsfaktor.

3D-design

Vi konstruerar ofta i 3D–CAD, vilket gör att man redan i ett tidigt stadie får tydliga indikationer om slutresultatet. I denna kreativa fas i processen finns det stora möjligheter att påverka, ändra och testa olika alternativa lösningar. Tillsammans skapar vi den optimala lösningen utifrån teknik, funktionalitet, ekonomi och estetik.

Konsultation och rådgivning

Som sagt, problemlösning är något av vår paradgren. Och vi menar att god konsultation grundar sig i en väl genomförd förstudie. Behovsanalys, förväntat resultat ur ett spektra av perspektiv, möjligheter och begränsningar är några av de nyckelord som hålls centralt i den processen. I skarpt läge genomförs det bäst i ett konstruktivt teamwork med kunden, där varje moment dokumenteras för att säkerställa att framtida service- och underhållsarbete kan genomföras på ett effektivt sätt.

3D-Scanner

Sedan tidiga hjälpmedel som talmeter, tumstock och måttband har det i omgångar kommit flera olika tekniska innovationer som förbättrar exakthet och underlättar mätningar.

Vi erbjuder riktigt avancerad 3D-scanning. Med den här sylvassa tekniken går nu mätningarna snabbare, är smidigare och har en exakthet som överträffar det mesta. Vi skapar en exakt kopia av verkligheten, till exempel ett rum, och bygger upp det i ett punktmoln. Med det som ingångsvärde arbetar våra konstruktörer i CAD och skapar modeller i sitt arbete. Och det arbetet kan exempelvis vara att designa och konstruera skensystem till våra kunder.

Tack vare den här tekniken precisionsmäter vi objekt upp till 80 meter, och vi når en exakthet på 0,3 mm från 20 meters håll. När mätningen är genomförd har vi dessutom tillgång till hela det rum vi har scannat, så att vi enkelt kan gå tillbaka och kolla vinklar, mått och mätpunkter som vi initialt inte visste behövdes. Tidsbesparande och högkvalitativt.


Riskanalys

I Sverige har vi uppemot 30 åskdagar per år. Under de dagarna sker hundratusentals blixtnedslag. Och varje blixtnedslag har potential att orsaka allt från skador på egendom som fastigheter och elektrisk utrustning till personskador och dödsfall.

Vi genomför kontinuerligt riskanalyser som ger kännedom om en byggnad har goda eller mindre goda förutsättningar att klara ett blixtnedslag. Med ett antal variabler som typ och storlek på byggnad, geografisk placering, antal ingående ledningar, antal personer i byggnaden med mera presenterar vi en riskanalys som antingen kan ge dig en bekräftelse på att fastigheten har ett fullgott skydd eller en beskrivning av vilka åtgärder som behöver tillsättas.

Hör av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar i skärningspunkten mellan spänning och säkerhet.

Seminarium / webbinarium

På våra seminarier fördjupar vi oss i ämnen inom jordning, strömfördelning och åskskydd. Vi vänder oss bland annat till elinstallatörer, elektriker, byggherrar, skadeförebyggare på försäkringsbolag och arkitekter. I våra seminarier kommer du både att få fördjupade teoretiska kunskaper och ta del av praktiska exempel.

När datum är spikade för nästa webbinarie kommer det att publiceras här och i våra sociala medier.

Montage och Installationssupport

För att underlätta för våra kunder erbjuder vi installationssupport och montage av våra produkter och system samt service av de verktyg vi säljer och själva använder. Vår servicebil är utrustad med de verktyg och maskiner som behövs för tillverkning och anpassning på plats.

Våra montörer innehar utöver en lång erfarenhet att arbeta med våra produkter och system följande utbildningar:
Truckkort

ESA instruerad person Icke elektriskt arbete
Heta arbeten
ID06
SSG


Mericon Engineering

Vill du läsa om vårt systerföretag Mericon Engineerings tjänster? Klicka här.