Strömskenor och skenbryggor

[pbusbar]

FleXbus

Innovativt system för en flexibel anslutningslösning för laster upp till 4 700 A. Fullt testad enligt IEC 60364 med förkopprad aluminumfläta med kraftig dubbelisolerad, halogenfri, flamdämpande och lågrykande isolering.

Isolsbarra 630 – 6 300 A

Ett högkvalitativt prefabricerat samlingssystem med separat isolerade ledare, 2–5 pol, från 630 A till 6 300 A, AC/DC för både inomhus- och utomhusbruk med en skyddsnivå upp till IP68.

K-Serien 800 – 5 000 A

Ett kompakt system i sandwichkonstruktion med möjlighet för placering av uttagslådor. Snabbt och enkelt montage, 5-pol, 800 A till 5 000 A, AC/DC.

GDA, Skena med uttag 63 – 2 500 A

En strömskena med stora variationer för placering av uttagslådor på båda sidor, snabbt och enkelt montage 5-pol, 63 A till 2 500 A.

J-series 63 – 160 A

Ett flexibelt och kompakt 5-poligt system med låg installationskostnad, finns i 63, 100 och 160 A. Snabbt och enkelt montage, ett perfekt komplement till kabel.

Erilink 630 – 7 400 A

Marknadens mest flexibla skenbrygga. Byggs av lösmaterial till exakt önskad form, anpassas efter behov. Byggs med fördel direkt på site. 2–5-pol, 400–7 400 A, AC/DC.