Montageprofiler

[ppdist]

Ankarskenor och pendlar för kraftiga montage och upphängningar av exempelvis strömskenor och skenbryggor. DIN-skenor för skåpmontage finns i både perforerade och ohålade varianter.