Strömskenor med uttagslådor 100 – 6 300 A

[pbusbar]

MK Strömskena 100 – 160 – 225 A

MK-systemet är ett prefabricerat och flexibelt elektriskt distributionssystem med IP 55-kapsling som fördelar elkraft från 100 A upp till 225 A både vertikalt och horisontellt.

KO-II Strömskena 160 – 800 A

KO-II-systemet är ett prefabricerat och flexibelt elektriskt distributionssystem med IP 55-kapsling som fördelar elkraft från 160 A upp till 800 A både vertikalt och horisontellt.

KX Strömskena 400 – 6 300 A

KX-seriens kompakta skensystem används i horisontell och vertikal energidistribution. Uttag från skenan kan ske genom uttagslådor i skarvarna och/eller via plug-in-uttag i skenelementen.