MK

[pbusbar]

MK-systemet är ett prefabricerat och flexibelt elektriskt distributionssystem med IP 55-kapsling som fördelar elkraft från 100 A upp till 225 A både vertikalt och horisontellt, med förtenta koppar- eller aluminiumledare för allt från fabriker till byggnader där det finns behov av en pålitlig strömförsörjning såsom köpcentra, hotell, sjukhus, lager och höghus.

Systemet har uttagsmöjligheter var 600:e mm på båda sidor som standard. Det stora antalet uttagsspunkter gör det möjligt att konstruera kraftförsörjningssystemet i ett tidigt skede, även innan den slutliga fördelningen av laster är känd. Det går dessutom och att flexibelt anpassa elkraftsförsörjningen längs skenan genom att flytta på uttagslådorna.

 

Systemet matas med kabel via intagslådor och kan dessutom byggas ut, modifieras, demonteras och återanvändas eftersom det består av enkla element med bultade skarvar. Fästen och hållare för montage på både tak, golv och vägg finns som tillbehör.

Raka element finns som standard på 3 meters längder för att minimera antalet kopplingar vilket förkortar installationstiden vid längre förbindningar.

Uttagslådor upp till 80 A

Uttagslådor i plug-in-utformning till MK-skenan finns upp till 400 A. Lådorna monteras enkelt på samlingsskenan utan extra utrustning. Uttagslådorna fästs på skenan med inbyggda fästklämmor.


• 16 / 40 / 63 / 80 A uttagslådor av flamsäker och halogenfri plast
• 80 A uttagslådor i aluminium speciellt framtagna för datacenter
• Trefas uttagslådor med DIN-monterade säkringshållare (10 x 38 mm) 16, 40 eller 80 A (tom låda eller med säkring inkluderad)
• Trefas uttagsdosor med 63 A D02-säkring (tom låda eller med säkring inkluderad)
• Uttagslåda med MCB upp till 80 A (tom eller inklusive brytare)
• Uttagslådorna har en låsmekanism som förhindrar att locket öppnas innan strömmen slås av
• Lådorna monteras enkelt och säkert utan att behöva någon särskild montageutrustning

 

Teknisk information

MK_stromskena.pdf 
MK_montageinstruktion.pdf 
Folder_Mericon-ABB.pdf