KO–II

[pbusbar]

Strömskena 160–800 A

KO–II-skensystem fördelar elkraft från 160 A upp till 800 A, både vertikalt och horisontellt. Ett prefabricerat och flexibelt elektriskt distributionssystem med IP 55-kapsling med förtenta koppar eller aluminiumledare för allt från fabriker till byggnader där det finns behov av en pålitlig strömförsörjning såsom köpcentra, hotell, sjukhus, lager och höghus.

Systemet har uttagsmöjligheter varje halvmeter på båda sidor som standard, det stora antalet uttagsspunkter gör det möjligt att konstruera kraftförsörjningssystemet i ett tidigt skede, även innan den slutliga fördelningen av laster är känd.

Det höga antalet uttagmöjligheter gör det möjligt att flexibelt anpassa elkraftsförsörjningen längs skenan genom att flytta på uttagslådorna. Systemet kan dessutom byggas ut, modifieras, demonteras och återanvändas eftersom det består av enkla element med bultade skarvar. Systemet kan matas med kabel via intagslådor eller genom anslutningsgafflar för anslutning mot exempelvis ställverk. Fästen och hållare för montage på tak, golv och vägg finns som tillbehör.

Raka element finns som standard på 3 meterslängder för att minimera antalet kopplingar, vilket förkortar installationstiden vid längre förbindningar.


Uttagslådor upp till 400 A

Uttaglådor i plug-in-utformning till KO-skenan finns upp till 400 A. Lådorna är utrustade med en spärrmekanism som förhindrar att locket på uttagslådorna öppnas innan strömmen bryts. Uttagslådor monteras enkelt på samlingsskenan utan extra montageutrustning. Uttagslådorna fästs på skenan med inbyggda fästklämmor.

• Uttagslådor från 32–80 A i plast
• Uttagslådor 160–400 A i sträckmetall
• Lådorna kan bestyckas med valfri brytare och utrustning eller levereras tom

 

Teknisk information

KO-II-katalog.pdf 
KO-II-manual.pdf 
Folder_Mericon-ABB.pdf