KX

[pbusbar]

Strömskena 400–6 300 A

KX-seriens kompakta skensystem används i horisontell och vertikal energidistribution. Uttag från skenan kan ske genom uttagslådor i skarvarna och/eller via plug-in-uttag i skenelementen. Systemet kan även användas i segment av fabriker och byggnader där uttag inte krävs utan endast för överföringsändamål. Med sin kompakta design uppstår ett minimalt spänningsfall med mycket god värmeavledning.

KX är ett kompakt system från 630 till 6 300 A avsedd för kraftdistribution i kommersiella och industriella byggnader. Ledare i förtent aluminium eller koppar, separat isolerade med epoxy-beläggning och polyesterfilm.

Aluminiumhölje lackad i RAL 7038 med standard kapslingsklass IP 55 som kan ökas upp till IP 67. Systemet är sprinklertestat och kan matas med kabel via intagslådor eller genom anslutningsgafflar för anslutning mot exempelvis ställverk.

Fästen och hållare för montage på både tak, golv och vägg finns som tillbehör. Raka element finns som standard på 3 meters-längder för att minimera antalet kopplingar, vilket förkortar installationstiden vid längre förbindningar.


Uttagslådor upp till 630 A

Uttagslådor upp till 630 A KX-serien har uttagsmöjligheter via plug-in eller skarvmontage. Antal plug-in-uttag kan anpassas utefter behov, som standard sitter två st plug-inuttag på varje sida av ett tremeters element. På strömskenor 630 A Al / 650 A Cu upp till 800 A Al / 1 250 A Cu kan inte skarvmonterade lådor användas, dessa skenor har också enbart uttagsmöjligheter på en sida

Lådorna är universella och kan anpassas efter alla typer av brytare. Dörren på lådorna öppnas åt sidan vilket underlättar underhållsarbete. Lådornas utformning ger skydd mot damm och fukt tack vare ett effektivt tätningssystem.

• Lådorna kan bestyckas med valfri brytare och utrustning eller levereras tom

 

Teknisk information

KX-katalog.pdf 
KX-manual.pdf 
Folder_Mericon-ABB.pdf