Erilink 630 – 7 400 A

[pbusbar]

Erilink

Marknadens mest flexibla system för lågspänningsbryggor. Erilink är ett moduluppbyggt skenbryggssystem i byggsatsform, designat för byggnation och installation på plats i enlighet med givna specifikationer.

Erilink är estetiskt tilltalande, mycket användarvänligt och ASTA-testat. De testade och certifierade standardkomponenterna tillåter komplexa former, modifikationer och framtida anslutningar. Alla komponenter är enligt standard IEC® 61439.2.

Erilink är med sin stora flexibilitet ett mycket bra alternativ att använda som länk mellan transformator och ställverk, mellan två ställverk samt i andra applikationer där strömöverföring sker. För 2-poliga till 5-poliga system.

 

 

 

Med Erilink får du:

→ Tidsbesparande montage
→ Flexibel och enkel montering
→ Estetiskt tilltalande lösning
→ Profilbyggt, innovativt system
→ Komplexa former

• Upp till 7 400 A
• IP 20 till IP 54
• Lågspänning < 1 000 VAC / 1 500 VDC
• Brandtätning
• ASTA-testad