IBS ADV

[ppdist]

Dimensionering av IBS

För dimensionering av IBS och IBSB är följande parametrar viktiga: strömmen som ska köras i ledaren, temperaturen runt ledaren, accepterad temperatur på ledaren vid vald ström, samt anslutningsmöjligheten (bredd på fanan).