PPS bladflexibler

[ppdist]

Dimensionering av PPS

PPS bladflexibler är uppbyggda av 0,3 mm tjocka kopparlaminat vilket gör dem mycket flexibla och tåliga mot vibrationer. Pressvetsning är en teknik där kopparlaminat sammanfogas under genomströmning av hög ström samtidigt som materialet pressas ihop.

Vid parallellkoppling måste minsta avståndet mellan flexiblerna motsvara tjockleken, detta för att uppnå strömvärden enligt nedanstående tabell.