PBC flätflexibler

[ppdist]

Dimensionering av PBC

PBC flätflexibler är uppbyggda av flätad elektrolytiskt förtent koppartrådmed kontaktpressade ändar av förtent koppar. Kardeldiameter i flätan är 0,15 mm vilket resulterar i hög flexibilitet i alla led och hög tålighet mot vibrationer.

Vid parallellkoppling måste minsta avståndet mellan flexiblerna motsvara tjockleken, detta för att uppnå strömvärden enligt nedanstående tabell.