Isolermaterial

[ppdist]

Isolerskiva och isolerstav tillverkad i glasfiberarmerad polyester med högt isolationsvärde, dielektrisk isolation 16 kV/mm. För tillverkning av isolerande distanser, skärmningar etc.