Klassiskt åskskyddssystem

[plightning]

Uppfångare

Olika typer av uppfångare med fästen och tillbehör för klassiskt externt åskskydd

Hållare för tak och vägg

Fästen, klämmor och hållare för infästning eller skarvning av ledare

Ledare

De mest vanligt förekommande ledarna för uppbyggnad av rutnät i ett klassiskt externt åskskydd