Isolerat system 3000

[plightning]

Uppfångare

Eritech® Dynasphere uppfångare tillhandahåller en föredragen punkt för blixtnedslag som annars skulle träffa och skada en oskyddad struktur och / eller dess innehåll.

Master

Master i aluminium och glasfiber med tillbehör för montage av S-3000 uppfångare.

Nedledare

Som en integrerad del av Eritech® System 3000 förmedlar den skärmade, isolerade Eritech Ericore® nedledaren nedslagsströmmen till mark med minimal risk för sidoöverslag. En unik halvledande yttre mantel tillåter elektrostatisk bindning av byggnaden genom rostfria klammer.