Transient- och överspänningsskydd

[plightning]

<1 000 V

Överspänningsskydd för industribyggnader, villa och flerbostadshus upp till 1 000 V.

LED

Skydd för LED-belysning.

Solcell

Skydd för solcellsutrustning.

Data

Skydd mot överspänning på nätverk, signal- och datalinjer.