Isolerat system ISOnV

[plightning]

ISOnV

ISOnV-systemet består av två olika varianter av isolerade ledare; ISOnV–50, som motsvarar 500 mm separationsavstånd och ISOnV–70, med ett separationsavstånd motsvarande 700 mm. Detta flödesschema visar de delar som behövs för varje mast. Alla hållare är kompatibla med både ledare ISOnV–50 och ISOnV–70. Ledaren ska enligt IEC 62305–2 fästas med max 1 000 mm mellan varje infästning.

ISOnV-ledarna har utformats specifikt och testat enligt IEC TS 62561–8 för användning i isolerade åskskydd som beskrivs i IEC 62305. Detta flödesschema visar de avslutningar, ledare, fästelement och anslutning som behövs till ISOnV-ledaren. Alla hållare är kompatibla med ISOnV–50. Ledaren ska enligt IEC 62305–2 fästas med max 1 000 mm mellan varje infästning.