Blad- och flätflexibler

[ppdist]

PPS pressvetsade bladflexibler

PPS bladflexibler är uppbyggda av 0,3 mm tjocka kopparlaminat vilket gör dem mycket flexibla och tåliga mot vibrationer. Pressvetsning är en teknik där kopparlaminat sammanfogas under genomströmning av hög ström samtidigt som materialet pressas ihop.

Denna metod resulterar i solida ändar likt en kopparskena med möjligheter att enkelt håla efter behov eller klämma mot anslutningsflagga med hjälp av Mericons BC-klämma (se skenklämmor och skruvförband).

Används två parallella flexibler skall avståndet mellan dem motsvara tjockleken på flexibeln (minimum)

 

Info PPS
• Pressvetsade lameller i rödkoppar
• Ohålad anslutningsyta, anpassas efter behov
• Mycket bra elektrisk kontakt
• Högt motstånd mot vibrationer
• Elektrolytkoppar Cu-ETP enligt standard EN–13602
• Kopparrenhet, minst 99,9 %
• Laminattjocklek 0,3 mm

PBC flätflexibler

PBC flätflexibler är uppbyggda av flätad elektrolytiskt förtent koppartrådmed kontaktpressade ändar utav förtent koppar. Kardeldiameter i flätan är 0,15 mm vilket resulterar i hög flexibilitet i alla led och hög tålighet mot vibrationer.

De kontaktpressade ändarna kan hålas utefter behov eller klämmas mot anslutningsflagga med hjälp av Mericons BC-klämma (se skenklämmor och skruvförband).

Används två parallella flexibler skall avståndet mellan dem vara lika med tjockleken på flexibeln (minimum).

Info PBC
• Flata flätor i förtennad koppar
• Ändar med påpressad rörhylsa som pressats under mycket högt tryck
• Ohålad anslutningsyta, anpassas efter behov
• Mycket bra elektrisk kontakt
• Högt motstånd mot vibrationer
• Elektrolytkoppar Cu–ETP enligt standard EN–13602
• Kopparrenhet, minst 99,9 %
• Standard kardeldiameter på 0,15 mm